O firmie

dane rejestrowe

WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000365620;
NIP 959-19-10-950; REGON 260401134;

 

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1663/10 na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń:

Zezwolene KNF nr 1663/10