Oferta dla:
firm, konsorcjów, zrzeszeń, stowarzyszeń itp.;

 

1. Ocena

 • przeglądamy dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia,
 • wysłuchujemy oczekiwań i uwag klienta co do zakresu ochrony,
 • sugerujemy, podpowiadamy, rozmawiamy.

 

Efektem są nasze wnioski wsparte, jeżeli to konieczne, opiniami ekspertów.

 

 

2. Przygotowanie programu ubezpieczeniowego   

 

   

 • Określamy występujące zagrożenia. Współpracujemy w tym zakresie z klientem oraz, w miarę potrzeby, z ekspertami (np. ochrony ppoż itp.).

 • Przygotowujemy indywidualny program ubezpieczeniowy uwzględniający przedmiot i specyfikę działalności gospodarczej klienta. Program wymaga akceptacji klienta.

 

 

Efektem może być zapytanie ofertowe lub odpowiednie fragmenty Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia.

 

 
3. Polisa ubezpieczeniowa  

 • Przeprowadzamy negocjacje z potencjalnymi ubezpieczycielami wyselekcjonowanymi w poprzednim etapie   lub  

 • Bierzemy udział, z głosem doradczym, w procedurze przetargowej. 

 • Przygotowujemy opinię z analizą i sugestiami dotyczącą wyboru ubezpieczyciela.

 • Kontrolujemy zgodność wystawionych dokumentów ubezpieczenia z wcześniejszymi założeniami i_obowiązującym prawem. 

 

Efektem jest asysta przy zawieraniu umowy.
 

 
4. Obsługa Klienta

  

 • Bierzemy udział, wg ustaleń z klientem, w realizacji  umowy z ubezpieczycielem, a w szczególności: monitorujemy terminy płatności składek i zwrotów, kontrolujemy prawidłowość i terminowość wystawiania polis wykonujemy inne konieczne czynności zgodnie z życzeniem klienta (cesje, doubezpieczenia itp.).


 

Efektem jest  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

   
5. Zarządzanie przyszłością ochrony

  

 • Monitorujemy przebieg współpracy z ubezpieczycielem we wszystkich aspektach i na tej podstawie sugerujemy przyszłe modyfikacje umowy ubezpieczenia.

 

Efektem jest  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej w przyszłości, a w szczególności minimalizacja kosztów przy maksymalizacji zysków wynikających z tej ochrony.

 

 

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art.10 Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 18.07.2002r.) nie stanowi oferty handlowej, a jest jedynie zaproszeniem do rozmów w myśl art. 71 KC.