Oferta dla firm


 

 

Oferta dla:
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 

 

   1. Ocena

 • przeglądamy dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia,  
 • wysłuchujemy oczekiwań i uwag klienta co do zakresu ochrony,
 • sugerujemy, podpowiadamy, rozmawiamy. 

  Efektem są nasze wnioski wsparte, jeżeli to konieczne, opiniami ekspertów. 

 

 

 2. Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

 • Określamy występujące zagrożenia. Współpracujemy w tym zakresie z klientem oraz, w miarę potrzeby, z ekspertami (np. ochrony ppoż itp.).
 • Przygotowujemy indywidualny program ubezpieczeniowy uwzględniający przedmiot i specyfikę działalności gospodarczej klienta. Program wymaga akceptacji klienta.

   

Efektem jest zapytanie ofertowe do wyselekcjonowanych ubezpieczycieli.

 

 

 

 3. Polisa ubezpieczeniowa

 • Przeprowadzamy negocjacje z potencjalnymi ubezpieczycielami wyselekcjonowanymi w poprzednim etapie.
 • Przygotowujemy opinię z analizą i sugestiami dotyczącą wyboru ubezpieczyciela.
 • Kontrolujemy zgodność wystawionych dokumentów ubezpieczenia z wcześniejszymi założeniami i_obowiązującym prawem.

  

Efektem jest asysta przy zawieraniu umowy.

 

 

 

   4. Obsługa Klienta

 • Bierzemy udział, wg ustaleń z klientem, w realizacji  umowy z ubezpieczycielem, a w szczególności monitorujemy terminy płatności składek i zwrotów, kontrolujemy prawidłowość i terminowość wystawiania polis oraz wykonujemy inne konieczne czynności zgodnie z życzeniem klienta (cesje, doubezpieczenia itp.).

  

Efektem jest  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

 

   5. Zarządzanie przyszłością ochrony

 • Monitorujemy przebieg współpracy z ubezpieczycielem we wszystkich aspektach i na tej podstawie sugerujemy przyszłe modyfikacje umowy ubezpieczenia.

  

Efektem jest  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej w przyszłości, a w szczególności minimalizacja kosztów przy maksymalizacji zysków wynikających z tej ochrony.

 

 

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art.10 Dz.U. nr 144 poz. 1204 z_18.07.2002r.) nie stanowi oferty handlowej, a jest jedynie zaproszeniem do rozmów w myśl art. 71 KC